Graham M Riley & Co Solicitors Ltd - Polish Department
Graham M Riley & Co Solicitors Ltd
Wypadek w pracy
Wypadek drogowy
Upadek/Potknięcie
Zaniedbanie medyczne
Odszkodowanie za...
Pytania i odpowiedzi
Kontakt
Wypadek w pracy

WYPADEK W PRACY, CO DALEJ?

Czy wiedzą Państwo, iż według statystyk prawie połowa wszystkich wypadków zdarza się w pracy? Niestety wypadek może się zdarzyć w każdym miejscu pracy, czy to w biurze, zakładzie, czy w fabryce, chociaż niektórzy pracownicy są wystawieni na wyższe ryzyko wypadkowe. Na przykład osoby pracujące na budowach są w kategorii naj wyższego ryzyka. W ciągu ostatnich 25 lat ponad 2800 osób zginęło w wypadkach, które miały miejsce na wszelkiego rodzaju budowach.

Wiele osób uważa, iż jeśli podadzą pracodawcę do sądu, stracą przez to pracę. Tak naprawdę nie należy się obawiać, gdyż zgodnie z Prawem Brytyjskim każdy pracodawca jest zobowiązany posiadać specjalne ubezpieczenie, przeznaczone akurat dla sytuacji, gdy pracownik został poszkodowany w wyniku wypadku w pracy. W takim przypadku pracodawca nie płaci poszkodowanemu odszkodowania z własnych środków, tylko odpowiedzialna jest za to firma ubezpieczeniowa, z którą pracodawca zawarł umowę. Jeśli pracodawca zacznie okazywać swoje niezadowolenie z powodu roszczeń pracownika o odszkodowanie, prawo Wielkiej Brytanii znowu wkracza do akcji. Pracownik może podać pracodawcę do sądu za niesprawiedliwe zwolnienie i dyskryminację praw pracownika. Oprócz tego, wszyscy pracodawcy zobowiązani są przestrzegać praw bhp i zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników. Każdy pracodawca musi stosować się do norm i praw, przedstawionych w Angielskim Systemie Prawnym.

Druga ważna sprawa - to graniczny okres dla wniesienia roszczenia odszkodowawczego. Pracownik może otrzymać odszkodowanie jeśli zwróci się do sądu nie później niż 3 lata po doznaniu obrażeń. W odosobnionych przypadkach sąd może zadecydować o przedłużeniu wskazanego okresu, jeśli poszkodowany w momencie doznania obrażeń nie był pełnoletni lub w wyniku innych ważnych przyczyn.
 
Poniżej znajdują się przykładowe wysokości odszkodowań, zatwierdzone prawem Brytyjskim.

Wielkość odszkodowania zależy od powagi i długości trwania każdego przypadku z osobna.

 Obrażenia szyi i pleców - £750 - £98 500
 Obrażenia rąk, nóg i pleców -
 £1200 - £174 500
 Różne blizny/szramy - £1000 - £56 500
 Obrażenia głowy - £1300 - £235 000
 Obrażenia psychiczne   - £840 - £67 200
 Zanik słuchu, wzroku, smaku, zapachu - £1 300-  £235 000
                                                   

Co po kolei należy uczynić, jeśli doznano obrażeń w wyniku wypadku w pracy?

  1. Upewnić się, iż zdarzenie zostało zarejestrowane w Księdze Wypadków - Accident Record Book, którą powinien posiadać każdy pracodawca, zatrudniający więcej niż 10 pracowników. Jeśli stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala na zarejestrowanie się w Księdze Wypadków, jeśli pracodawca nie posiada Księgi Wypadków lub jeśli nikt nie dokonał stosownego wpisu, pracownik musi wówczas napisać list do pracodawcy, opisujący szczegółowo wszystkie detale i okoliczności zdarzenia oraz doznane obrażenia. Należy nie zapomnieć o zatrzymaniu kopii wysłanego listu.
  2. Zapisać nazwiska, telefony kontaktowe i adresy wszelkich świadków zdarzenia. Pracownik nie musi się martwić o pozyskiwanie jakichkolwiek pisemnych zaświadczeń od świadków, gdyż to należy do zadań prawnika.
  3. Jeśli pracownik wie o jakimkolwiek podobnym wypadku, który wydarzył się w przeszłości, należy dowiedzieć się jak najwięcej szczegółów o tym zdarzeniu.
  4. Należy sfotografować miejsce zdarzenia, sprzęt, który spowodował obrażenia, a także same obrażenia, jeśli jest to możliwe.
  5. Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza (GP albo Hospital), aby obrażenia były udokumentowane w raportach medycznych.

No i ostatnie - znaleźć wykwalifikowanego prawnika, który będzie mógł rozpatrzyć sprawę na zasadzie "No win - No fee". Poszkodowany otrzyma odpowiednie dokumenty do wypełnienia, w których trzeba będzie opisać okoliczności zdarzenia oraz dane uczestników wypadku.

Zadaniem prawnik będzie po tym przeprowadzenie całego procesu, aby uzyskać dla poszkodowanego najwyższe odszkodowanie. Prawnik będzie co jakiś czas kontaktował się z poszkodowanym telefonicznie lub pocztowo. Oprócz tego najprawdopodobniej niezbędnym będzie poddanie się krótkiemu badaniu medycznemu, które będzie służyło jako dowód na korzyść poszkodowanego. Zorganizuje to prawnik, także poszkodowany nie będzie musiał się o to martwić.

Jeśli wynikną jakiekolwiek pytania dotyczące procesu uzyskania odszkodowania w różnego rodzaju wypadkach, prawnicy z firmy 'Graham M Riley & Co', mający łącznie ponad 50-cio letnie doświadczenie, będą mogli  przeprowadzić bezpłatną konsultację po polsku i podpowiedzieć co najlepiej zrobić w każdym, oddzielnym przypadku.


Graham M Riley & Co Solicitors Ltd - Polish Department