Graham M Riley & Co Solicitors Ltd - Polish Department
Graham M Riley & Co Solicitors Ltd
Wypadek w pracy
Wypadek drogowy
Upadek/Potknięcie
Zaniedbanie medyczne
Odszkodowanie za...
Pytania i odpowiedzi
Kontakt
Upadek/Potknięcie

POŚLIZGNIECIE, POTKNIĘCIE, UPADEK
JAK OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE?


Czy zdarzyło się kiedyś Wam lub komuś ze znajomych, podczas spaceru, robienia zakupów albo znajdując się w pracy, nagle się pośliznąć, potknąć lub upaść doznając przez to obrażeń? Niestety takie wypadki zdarzają się właściwie na każdym kroku, a poszkodowani często doznają naderwania mięśni, potłuczeń, pocięć, a także złamań kości. Często zdarza się, iż symptomy są bardzo dokuczliwe, bolące i męczące, a po długim okresie albo mijają, albo znowu odbijają się na życiu.

Ludzie często poślizgują się na mokrej, lepkiej, oleistej albo pochyłej powierzchni, najczęściej w wyniku rozlanych płynów. Takie przypadki zdarzają się właściwie wszędzie: w pracy, w sklepie, w restauracji, pubie, w metro i innych miejscach użyteczności publicznej.

Potknięcia zdarzają się najczęściej z powodu nierównej powierzchni. Karb, wyboina, pagórek na chodniku czy na drodze, wystające z jezdni pręty, kostka brukowa lub płyty, mogą również być przyczyną takiego nieszczęśliwego zdarzenia.

A czy wiecie, iż jeśli taki upadek zdarzył się nie z winy poszkodowanego, to według prawa Wielkiej Brytanii może on otrzymać odszkodowanie?

Prawodawstwo Wielkiej Brytanii nakłada poważne obowiązki na lokalne jednostki terytorialne odpowiadające za właściwy stan dróg i nawierzchni. Jezdnie i nawierzchnie nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym jednostki terytorialne mają odgórny plan regularnych przeglądów dróg i chodników, znajdujących się na przynależnym do nich terenie. Z drugiej strony jednostka terytorialna będzie odpowiedzialna za poniesione straty tylko w przypadku, gdy defekt występował przez pewien okres czasu, czyli był zauważony w przeszłości i informacja o tym została przekazana do odpowiedniego departamentu, co okazuje się być dość szeroko rozprzestrzenioną praktyką w Wielkiej Brytanii,

Właściciele sklepów, restauracji, barów i innych miejsc użyteczności publicznej natomiast, muszą sprawdzić i zabezpieczyć wszelkie miejsca, aby nie występowało żadne zagrożenie (upadkiem, potknięciem czy poślizgnięciem).

Pracodawcy również mają obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników.
Zgodnie z tym co już było podawane w poprzednich artykułach, wysokość odszkodowania za odniesione obrażenia jest następująca.

  • Obrażenia szyi i pleców -          оd £750 dо £98 500
  • Obrażenia rąk, nóg i barków-    оd £1 200 dо £174 500
  • Różne blizny i ślady  -               оd £1 000 dо £ 56 500
  • Obrażenia głowy -                    оd £1 300 dо £235 000

Należy jednak dodać, iż nawet jeśli ktoś został poszkodowany w wyniku takiego incydentu, nie oznacza to automatycznie, iż otrzyma odszkodowanie. Dla udanego zakończenia sprawy brane są pod uwagę różne fakty.

Po pierwsze - okres ograniczający. Poszkodowany może otrzymać odszkodowanie, jeśli zwróci się do sądu nie później niż 3 lata od daty wypadku. W szczególnych przypadkach sąd może orzec o przedłużeniu tego okresu, jeśli poszkodowany w momencie wypadku nie miał 18 lat lub w wyniku innych ważnych przyczyn.

Po drugie, liczba świadków i innych dowodów również jest bardzo istotna, mianowicie:

  • Jeśli jest taka możliwość, należy spisać imiona, telefony kontaktowe i adresy świadków zdarzenia. Nie trzeba się zamartwiać pobieraniem od świadków jakichkolwiek pisemnych zaświadczeń, gdyż to już należy do zadań prawników.
  • Należy zrobić zdjęcie miejscu zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny wypadku (nierównej powierzchni itd.), a także w miarę możliwości należy sfotografować obrażenia, jeśli są widoczne.
  • Koniecznie należy zwrócić się do lekarza, szpitala, nawet jeśli z pozoru wszystko wydaje się w porządku lub obrażenia są niewielkie.

Tak, jak było to już omawiane przy innych rodzajach wypadków, często na początku, a nawet przez dłuższy okres po wypadku, obrażenia wewnętrzne nie są odczuwalne, ale niestety później bardzo dają się we znaki. Nie zlokalizowane na początku i nie leczone, mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, chorób, a nawet trwałego kalectwa.

Ostatnią sprawą przy potknięciach, poślizgnięciach lub upadkach, jest znalezienie prawnika (uwaga na pośredników lub na firmy podające się za kancelarie prawne, a z prawem wiele wspólnego nie mające), który poprowadzi Państwa sprawę na zasadzie ‘No Win – No Fee’.

Poszkodowany będzie musiał wypełnić niezbędne dokumenty, opisujące miejsce i rodzaj zdarzenia.

Dalej zadaniem prawnika będzie przeprowadzenie całego procesu administracyjnego i sądowego, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie. Większość spraw można załatwić telefonicznie i listownie, bez potrzeby kontaktu bezpośredniego i dojeżdżania. Niezbędnym może się jedynie okazać stawienie się na wizycie u niezależnego eksperta medycznego, którego orzeczenie lekarskie posłuży dla dobra sprawy poszkodowanego. Prawnicy starają się znaleźć takiego eksperta jak najbliżej miejsca zamieszkania poszkodowanego.

Jeśli jednak potrzebna jest porada prawna, dokładniejsze wyjaśnienie sprawy czy szczegółów w konkretnym przypadku, kancelaria prawna „Graham M Riley & Co.”, mająca łącznie ponad 50 letnie doświadczenie prawnicze, udzieli wszelkich informacji po polsku bezpłatnie.


Malwina Dobrowolska

Graham M Riley & Co Solicitors Ltd - Polish Department