Graham M Riley & Co Solicitors Ltd - Polish Department
Graham M Riley & Co Solicitors Ltd
Wypadek w pracy
Wypadek drogowy
Upadek/Potknięcie
Zaniedbanie medyczne
Odszkodowanie za...
Pytania i odpowiedzi
Kontakt
Pytania i odpowiedzi

Andrzej S. Nabawiłem się urazu kręgosłupa, w wyniku przenoszenia ciężkich przedmiotów w pracy. Kiedy i jak mogę starać się o odszkodowanie?

Każdy wypadek jest inny i ma różne okoliczności, dlatego najlepiej kontaktować się z prawnikami specjalizującymi się w uzyskiwaniu odszkodowań w imieniu poszkodowanego - Personal Injury (PI) Specialist - bezpośrednio. Nie ponosi Pan kosztów za fachową poradę. Prawnik będzie miał za zadanie udowodnić, iż wypadek zdarzył się w wyniku pełnej lub częściowej winy pracodawcy. Według prawodawstwa Wlk.Brytanii okres graniczny wniesienia sprawy do sądu to 3 lata od daty wypadku lub uświadomienia sobie o odniesionych obrażeniach. W przypadku nieukończenia 18. lat - od dnia 18. urodzin lub wg. specjalnego postanowienia sądu. Jednakże, nie należy zwlekać ze zwróceniem się do prawników, gdyż uzyskuje się wówczas informacje na temat dowodów, które należy zebrać jak najszybciej po wypadku. Niestety sporo spraw zostaje odrzuconych przez sąd, w wyniku braku wystarczających materiałów dowodowych.

 

Katarzyna N. Czy mogę stracić pracę, jeśli wniosę sprawę o odszkodowanie?

Zgodnie z prawem każdy pracodawca ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej, zabezpieczającej wypadki oraz uzyskane obrażenia w miejscu pracy, a także czynności zadośćuczynieniowe poszkodowanego. Jeśli stara się Pani o odszkodowanie, nielegalne będzie zwolnienie Pani z tego powodu. Ma Pani ustawowe prawo walczenia o odszkodowanie. Jeśliby pracodawca zwolnił Panią lub traktował w nieodpowiedni sposób, w wyniku powyższego, należy się zwrócić do Pani związku zawodowego (trade union) lub specjalistów ds. prawa pracy (emloyment law solicitors). Najważniejsze, aby zrobić to od razu. W niektórych przypadkach granica czasowa na podjęcie działań jest bardzo krótka, np. wystąpienie na drogę sądową w wyniku niesprawiedliwego zwolnienia ("unfair dismissal").

Maciej K. Miałem wypadek, chciałbym starać się o odszkodowanie, jak długo zajmuje uzyskanie takiego odszkodowania i ile mojego czasu będę musiał poświęcić na cały proces?

Długość procesu zależy od złożoności każdej sprawy z osobna. Zwykle zajmuje to od 6 -18 miesięcy. W niektórych przypadkach jest możliwe szybsze rozwiązanie sprawy. Jednakże każda sprawa jest unikalna, i takie czynniki, jak powaga obrażeń, zawiłość dowodów oraz inne czynniki prawne i okolicznościowe, mogą wpłynąć na przedłużenie procesu. Na początku poszkodowany wypełnia dokumenty, zawierające szczegóły wypadku. Na ich podstawie po tym, prawnik prowadzi całą korespondencję i negocjacje ze stroną zawinioną, w imieniu poszkodowanego. Pan zobowiązuje się natomiast do współpracy z Pana reprezentantem prawnym, poprzez podawanie dokładnych i rzetelnych informacji, aby przyśpieszyć sprawę. Może również okazać się niezbędna wizyta u niezależnego eksperta medycznego, w celu uzyskania dowodów. Potrwa to ok. 20 minut. Jak z powyższego wynika zatem, nie straci Pan wiele swojego czasu.

Michał M. W zeszłym roku przyjechał do mnie na wakacje z Polski, mój brat. Niestety przytrafił mu się tu wypadek samochodowy. Czy może on również liczyć na jakieś odszkodowanie, skoro mieszka w Polsce?

Tak. Zgodnie z prawem, osoby doznające obrażeń na terytorium Wlk. Brytanii, nawet jeśli były tylko gośćmi, mogą uzyskać odszkodowanie. Najważniejsze jednak, aby nie przekroczyć okresu granicznego, czyli 3. lat od daty wypadku. Jeśli brat miał poniżej 18-tu lat, to okres ten liczy się od dnia 18. urodzin lub wg. specjalnego postanowienia sądu. Jeśli chodzi o same szczegóły zdarzenia, aby przyśpieszyć cały proces i uzyskać właściwe zadośćuczynienie, należy jak najszybciej zebrać wszelkie dowody. Może Pan się skontaktować z Polskim prawnikiem (proszę wejść w ' Kontakt' w głównym menu), aby się dowiedzieć co brat powinien jak najszybciej uczynić , aby uzyskać odszkodowanie stosowne do poniesionych strat.

Monika S. Czy mój pracodawca może pokryć koszty mojego leczenia, spowodowanego odniesionymi obrażeniami w pracy?

Tak. Jeśli zostanie udowodnione, iż doznane obrażenia wynikły z winy pracodawcy i jest potwierdzone przez lekarza, iż leczenie było niezbędne, to koszty będą mogły zostać zwrócone. Oprócz tego, jeśli sprawa będzie wygrana, prawnik może odzyskać dla Pani inne poniesione koszty, np. koszt lekarstw, bandaży, kul itp., wartość wizyt lekarskich (nawet jeśli mogła Pani skorzystać w bezpłatnego leczenia NHS), rehabilitacji, fizykoterapii itd. Poza tym może Pani uzyskać zadośćuczynienie za stratę zarobku, w tym możliwe nadgodziny, koszty transportu, koszty utraconych rzeczy, pomoc innych osób oraz inne straty. Więcej informacji w sprawie zadośćuczynienia za różnego rodzaju straty może Pani uzyskać wchodząc w "Odszkodowanie za...' w głównym menu. Co do szczegółów konkretnie Pani sprawy, najlepiej zapytać szczegółowo specjalistę , który poinformuje Panią w pełni za co i jak może Pani otrzymać właściwe odszkodowanie.

Jolanta L.. Czy prawnik (specjalista ds. odszkodowań) może przywłaszczyć sobie moje odszkodowanie, okłamując mnie, iż sprawa została przegrana?

Czysto teoretycznie taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, ale w praktyce, tak się nie zdarza. Prawnicy przestrzegają kodeksu etyki zawodowej. Prócz tego działalność kancelarii prawnych i prawników jest bardzo restrykcyjnie regulowana przez specjalny organ nadzorczy – Solicitors Regulation Authority (SRA). Jeśli założyć, iż powyższy incydent miał miejsce, to SRA przeprowadza natychmiastowe śledztwo, gdzie winny prawnik ponosi natychmiastowe konsekwencje i nigdy już nie może wykonywać zawodu. Jeśli ma Pani podejrzenia, iż Pani odszkodowanie zostało przywłaszczone, proszę śmiało zwrócić się do powyższego organu.

Zdzisław R. Czy mogę otrzymać odszkodowanie, jeśli nie posiadam numeru ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number)?

Nie potrzebuje Pan NIN, aby starać się o odszkodowanie. NIN jest potrzebny oskarżonemu/oskarżonego towarzystwu ubezpieczeniowemu, w celu sprawdzenia czy występował Pan o jakiekolwiek zasiłki (benefits) w odniesieniu do danego wypadku. Pana prawnik będzie musiał wiedzieć czy posiada Pan NIN. Jeśli Pan go posiada, najlepiej od razu poinformować o tym prawników, jeśli nie, również należy to zgłosić. Podsumowując zatem, bez względu na to czy posiada Pan NIN, czy nie, może walczyć Pan o uzyskanie stosownego odszkodowania. 

 

Norbert O. Ile będę musiał zapłacić prawnikowi, aby mógł się zająć moją sprawą, tak bym otrzymał odszkodowanie?

Po gruntownym zbadaniu Pana sprawy, prawnik określi, czy dana sprawa ma szansę powodzenia. Jeśli tak, dostanie Pan do podpisania umowę honorarium warunkowego - 'No win - No Fee'. Zgodnie z prawodawstwem Wlk. Brytanii umowa ta nie wymaga żadnych wstępnych opłat za koszty i usługi prawne. Nie będzie Pan musiał zapłacić Pana prawnikowi również w momencie przegranej. W większości sytuacji prawnik wykupi dla Pana ubezpieczenie, pokrywające sądowe koszty osób trzecich na wypadek przegranej, jeśli spełnia Pan określone kryteria. W przypadku wygranej prawnicy mogą odzyskać swoje koszty prawne od towarzystwa ubezpieczeniowego strony zawinionej. Pan otrzyma całe swoje odszkodowanie.

Może Pan natomiast być pociągnięty do odpowiedzialności za wydatki prawne, w przypadku, gdyby Pan świadomie okłamywał albo wprowadzał w błąd prawnika lub zatajał czy nie udzielał niezbędnych danych. Jeśli chce Pan zapytać o szczegóły , służymy pomocą.

Marek N. Czy mogę otrzymać odszkodowanie, skoro sprawca wypadku samochodowego podał mi swoje fałszywe dane?

W razie jakiegokolwiek wypadku, zawsze najlepiej wezwać policję. Jeśli natomiast nie było policji na miejscu zdarzenia, wystarczy, aby posiadał Pan numer rejestracyjny pojazdu sprawcy. Nawet jeśli reszta podanych przez niego danych jest nieprawdziwa, prawnik będzie mógł uzyskać dane sprawcy i jego ubezpieczenia. Reszta działań związanych z uzyskaniem odszkodowania, będzie należała do prawnika.

Katarzyna R. Mój mąż miał wypadek drogowy, czy może on otrzymać jakieś odszkodowanie, skoro sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia?

Tak. Zgodnie z prawem Wlk. Brytanii, sprawca ma obowiązek się zatrzymać, jeśli ktoś został poszkodowany lub nastąpiło uszkodzenie pojazdu. Powinien również podać swoje dane: nazwisko, adres, numer rejestracyjny pojazdu, dane ubezpieczeniowe. Nie wypełnienie tego, jest przestępstwem. Jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku, należy natychmiast zawiadomić o tym policję. Jakiekolwiek odwlekanie, może niekorzystnie wpłynąć na Państwa prawo do odszkodowania. Musi Pani mąż zwrócić się jak najszybciej do prawników, a specjalna jednostka ubezpieczycieli środków transportu (Motor Insurer's Bureau), będzie odpowiedzialna za dany wypadek. Jeśli potrzebuje Pani więcej informacji, może Pani zadzwonić na numer powyżej i dowiedzieć sie po polsku, co zrobić w danym, konkretnym przypadku.

Sławomir S. Czy mogę otrzymać zadośćuczynienie, skoro byłem sam cześciowo winny zdarzenia?

Tak, jest taka szansa. Jeśli sąd stwierdzi, iż ponosi Pan częściową odpowiedzialność za wypadek, zostanie wówczas podjęta decyzja, na ile sprawiedliwe będzie zmniejszenie sumy, tak, aby odzwierciedlała ona Pana część odpowiedzialności, w tym, co się zdarzyło.

Ryszard L. Po rozprawie sądowej zostało przyznane mi odszkodowanie, czy mogę być pewny, iż sprawca na pewno wypłaci mi je?

Większość podmiotów, odpowiedzialnych za doznane obrażenia (czy to osoby fizyczne, czy to firma), posiadają odpowiednie ubezpieczenie. Ich wypłacalność jest sprawdzana przez prawników w pierwszej kolejności. Zawsze powinien Pan zostać poinformowany, czy jest ryzyko niewypłacalności oponenta. Jeśli ma Pan jakieś wątpliwości, służymy pomocą.

 

Graham M Riley & Co Solicitors Ltd - Polish Department